Registerleraar.nl

Datum van plaatsing: 06-09-2017 @ 11:24


Computer-College.nl heeft 2 trainingen aan de commissie Registerleraar aangeboden om gevalideerd te worden. Beiden zijn gevalideerd! Hebt u die trainingen gevolgd, dan kunt u deze professionalisering bijschrijven in het Lerarenregister op Registerleraar.nl.

Excel voor het Basisonderwijs
Als uw leerlingen een baan krijgen (dat duurt natuurlijk nog wel even), dan zullen veel van hen met Excel te maken krijgen. Maar wat weet u eigenlijk van Excel? Met Word en PowerPoint kunt u zich waarschijnlijk wel redden. Maar met Excel?
. Download de brochure.
http://computer-college.nl/documents/Excel200.jpg

Werkstukken maken met Word
Wist u, dat uw leerlingen in hun schoolcarrière wel 40 werkstukken, verslagen en scripties moeten schrijven? En wist u, dat ze wel 30% van hun tijd besteden aan de opmaak? Daardoor komt de inhoud vaak in de verdrukking. En dat is jammer, want dat is niet nodig.
. Download de brochure.
http://computer-college.nl/documents/Word200.jpg

Ga naar Trainingen (Primair) Onderwijs