Trainingen (Primair) Onderwijs

Hieronder vindt u de beschrijvingen voor trainingen in het Primair Onderwijs. Gelijksoortige trainingsprogramma's zijn beschikbaar voor het VO, MBO, HBO en WO.

Microsoft Excel
Als uw leerlingen een baan krijgen (dat duurt natuurlijk nog wel even), dan zullen veel van hen met Excel te maken krijgen. Maar wat weet u eigenlijk van Excel? Misschien redt u zich wel met Word en PowerPoint. Maar met Excel?

Uit contacten binnen het PO blijkt dat er veel behoefte is om Excel beter te leren kennen. Excel wordt wel gebruikt, maar gebruikers voelen en weten dat er veel meer uit Excel te halen is. Daarom heeft Computer-College.nl speciaal voor leerkrachten, administratieve krachten en directieleden een Excel training ontwikkeld.
http://computer-college.nl/images/Excel300.jpg

http://computer-college.nl/images/Download.png


Werkstukken maken met Word
Wist u, dat uw leerlingen in hun schoolcarrière wel 40 werkstukken, verslagen en scripties moeten schrijven? En wist u, dat ze wel 30% van hun tijd besteden aan de opmaak? En dat dat wel 20% teveel is? Tijd dus, die ze niet aan de inhoud kunnen besteden. Er lekt zo veel tijd weg. Met deze training ontwikkelen leerlingen en studenten voldoende vaardigheden om hun werkstuk of scriptie op een snelle en professionele manier in Word te verwerken.
http://computer-college.nl/images/Word300.jpg

http://computer-college.nl/images/Download.png


PowerPoint in de klas: Naar spannende en uitdagende lessen
Alle leerkrachten en docenten maken wel aanvullingen op lesmethodes. Daarin zit de uitdaging om een onderwerp net even wat beter te verduidelijken of leerlingen net even wat extra mee te geven. PowerPoint kan dan een krachtige ondersteuning zijn van uw les.

http://computer-college.nl/images/Download.png

Overig
. Er zijn ook trainingen voor Excel en Word op gevorderd niveau
. Er is ook een training voor het werken met Outlook
. Er zijn ook trainingen voor Office 365
. U kunt programma's ook als e-learning volgen. Kijk in de webshop: OfficeWise.
. Voor het onderwijs gelden speciale, gunstige voorwaarden. Bel!


http://computer-college.nl/images/ToolsOnderwijs.png